Her aile çocuklarını en iyi şekilde yetiştirmek ister. Hemen hemen her ailenin ideali çocuklarını kendi ayakları
üstünde durabilen, kendine güvenen bir birey olarak yetiştirmektir. Hayat ile ilgili diğer değerler gibi
sorumluluk da çocuğun öncelikle anne-babasından daha sonra sosyal çevresinden öğrendiği, geliştirdiği bir
beceridir.
Çocuklar “yaşayarak, deneyimleyerek ve yaparak” öğrenirler. Bu nedenle sorumluluk duygusunun
gelişmesinde en etkili yöntemlerden biri çocuğun davranışının sonucunu yaşamasına fırsat vermektir. Anne
ve babalar genellikle çocuklarını olumsuzluklardan koruma içgüdüsüyle hayatı çocuklar için kolaylaştırmaya
çalışırlar. Tüm bunlar kısa vadede çocuğu olumsuz sonuçlardan korur gibi görünse de uzun vadede kişilik
gelişimini, özgüven oluşumunu olumsuz olarak etkileme riskini taşırlar.
Zamanında gelişmeyen becerileri sonradan kazanmak için çok daha fazla emek harcamak gerekir. Korumacı
tutum sergilemenin diğer ucunda ise çocuktan sorumluluklarını yerine getirirken “en iyi yapmasını” beklemek
bulunur. Her yeni beceri başta acemice olan girişimlerle başlar. Bu nedenle çocukların sorumlulukları
öğrenirken zamana ve anne-babanın sabrına ihtiyaçları vardır. Yemeğini kendi başına yemeğe başladığında
döküp saçması normaldir ya da bardağı taşırken elinden düşürmesi çok normaldir. Bu tip durumlarda anne ve
babanın eleştirel davranması “bırak dökeceksin, sen yapamazsın” gibi tepkiler vermesi ya da daha hızlı
sonuçlar istedikleri için kendilerinin yapmaları sorumlulukların kazanılmasını engelleyebilir.

Büyümek ve Anne Babanın Rehberliği

Büyümek, bir birey olarak yetişmek uzun bir yoldur ve anne ve babanın rehberliğine her zaman ihtiyaç vardır.
Nasıl çocuğun yeni öğrendiği davranışları bir kerede mükemmel olarak yapmasını bekleyemiyorsak
sorumluluk bilinci için de bunu beklememek gerekir. Küçük yaştan itibaren sorumluluk bilincini geliştirmek
için fırsatlar yaratmak, çocuğun acemice denemelerini sabır ve sevgi ile desteklemek önemlidir.
Aile içinde öğrenilen beceriler aslında sosyal ilişkilerde belirleyici rol oynar. Davranışların sonucunu kabul
etmek, karşılaştığı sorunları tek başına çözebilmek, kendi duygu ve ihtiyaçlarını uygun şekilde ifade
edebilmek aynı zamanda başkalarının hak ve duygularının da farkında olmak sağlıklı ve mutlu bir birey olarak
toplumun bir parçası olmak için gerekli becerilerdir.
Her yeni davranışın öğrenilmesi ve tekrar edilmesi için olumlu geri bildirime ihtiyaç vardır. Anne ve babanın
ilgi ve onayı istenilen davranışların öğrenilmesinde anahtar rolü vardır. Çocuklara sorumlulukları öğretirken
motivasyonu asla unutmamak gerekir. Çocukların kendi hayatları üzerinde söz sahibi olmalarını sağlarsanız
verdikleri kararlar ile ilgili sorumluluk almalarına ve kendilerine olan güvenlerinin gelişmesine yardım
edersiniz.
Çocukların kendileri için uygun olanı seçme becerisini kazanmaları önemlidir. Ayrıca alternatifler arasında
seçme şansları olduğunda alınan kararı benimseyip uygulama olasılıkları daha fazladır.
Evdeki her eşyanın belli bir yeri olduğunu bilmek çocukların etrafı düzenli tutmasına yardımcı olabilir. Neyin
nerede olduğunu bilmek çocuğa güç verir. Düzenli bir ev ortamı çocuğun düzenli olmayı öğrenmesinde
etkilidir. Ancak daha da önemlisi bu düzenin sağlanmasında çocuğun rolü olmalıdır. Çocuklarda sorumluluk
bilincini geliştirmek için önce kendileri ile ilgili durumlardan yola çıkmak, daha sonra ailenin bir bireyi olarak
aile ile ilgili sorumlulukları ve daha sonra da sosyal sorumlulukları çocuğun kazanmasına teşvik etmek
önemlidir.

Tavsiye :   Montessori Eğitmeni Olmak

Görsel kaynak


Blog’a her gün eklenen yeni yazılar ve Montessori etkinlikleri için Abone bölümünden abone olmayı unutmayın. Yeni yazıları mailinizden takip edin…

Bloga e-posta ile abone ol

Bu bloga abone olmak ve e-posta ile bildirimler almak için e-posta adresinizi girin.