Çocuk gelişiminde ve eğitiminde başarılı olabilmenin tek bir sırrı var o da çocukların birey olduğunu kabul
etmek.
Anne babalar da hata yapabilir ve bu durum normaldir aynı durum çocuklar için de geçerlidir. Çocuk da aynı
anne ve babası gibi hata yapabilir ve normal bir durumdur. Çocuklarınızın bütün problemlerini çözmeye
çalışmamalısınız. Kendi ihtiyaçlarını, kendisinin gidermesine izin vermelisiniz. Onlardan sorun çözmeden birey
olmasını ve kendilerini ispatlamalarını bekleyemezsiniz. Çocuklar kişisel kazanımları için problemlerle
yüzleşebilmelidir. Öz güvenli bir birey olarak yetişebilmek için ilk adımlar ailede başlıyor.

Çocukların Birey Olduklarını Kabul Etmek ve Saygı Duymak

Saygı temelinde, karşımızdaki insanın varlığını kabul etmektir. Bunu zaman zaman onu dinleyerek, anlamaya
çalışarak, hatta bazen yalnızca fark ederek yaparız. Söz konusu çocuk olduğunda da durum çok farklı değildir.
Çocuğu ve onun varlığını kabul etmek saygının temelini oluşturur. Anne- babaların en önemli rolü çocuklarını
sağlıklı, hayata hazır ve olgun bireyler olarak yetiştirmektir. Bunu gerçekleştirmek için çocuğun ihtiyaçlarını
karşılayarak, sevgi ve saygı göstererek hareket edilmesi gerekir.
Çocuk, saygı görmekte problem yaşadığında kendini yetersiz, başarısız, değersiz birisi olarak görebilir,
çekingen davranışlar içine girebilir ve yaşamda kendisini başarılı hissettirebilecek girişimlere atılmaktan uzak
durabilir. Bazıları bu değersizlik hissi nedeniyle kendi bedenlerine, sağlıklarına da değer vermeyip kendilerini
ihmal edebilir ya da zararlı alışkanlıklar içine girebilir.
Diğerlerine saygı göstermekte problem yaşandığında ise insanlara anlayış, empati göstermekte güçlük çekme,
öfke kontrolü problemi, kişilerarası ilişkilerde çatışmalar yaşama, yabancılaşma ve hatta daha ileri
durumlarda anti sosyal davranışlarda bulunma görülebilir. Tüm bu durumlar, neredeyse istisnasız bir biçimde
çocuk ile anne-babası arasında yaşam boyu hissedilebilecek problemlere neden olarak, mesafeli bir ilişkiye
götürür.

Tavsiye :   Montessori Eğitimi ile İlgili Kitaplar

Aile Yaşamında Çocukların Birey Olduğunu Kabul Etmek

Çocukların öz güvenli bir birey olmasının temelinde ebeveynler vardır. Çocuğun davranışlarını biçimlendiren
anne ve babaların görevi oldukça büyüktür. Çocuğunuzu olumlu ve olumsuz tüm özellikleri ile olduğu gibi
kabul etmek gerekir. Çocuğu kabul etmek için ona şartlar koşulmamalıdır. Çocuk fikirlerini içinden geldiği gibi
anlatabilmelidir. Anlattıklarına müdahale edilmemelidir. Çocuk deneyimleyerek öğrenir, aileler bu süreçte
müdahaleci olmamalı ve çocuğu hayır o öyle yapılmaz böyle yapılır şeklinde katı bir şekilde
yönlendirmemelidir. Aileler çocuğun kendi başına yapabileceği davranışların sayısını arttırmasına izin
vermelidir. Bu yöntem için günlük aktivitelerden başlamak önemlidir. Uyku, yemek yeme, giyinme, tuvalete
gidebilme günlük aktivitelerdendir. Çocuğun kendi başına yapabileceği şeyleri, onun yerine ailesi
yapmamalıdır. Çocukla birebir vakit geçirmek de öz güven gelişimi için oldukça önemlidir. Kısa bir süre de
olsa, çocukla aileler her gün oyun oynamaya çalışmalıdır fakat bu oyun sürecinde çocuğa müdahalede
bulunulmamalıdır.
Çocuğa kendi problemlerini kendisi çözmesi için fırsat tanımalıdır. Yaşadığı sorunla ilgili ne yapması
gerektiğini ailesi söylemeden önce, onun bu konudaki fikri sorulmalıdır. Böylece çocuğun kendi problem
çözme becerilerini kullanması sağlanır. Çocuğun bir birey olduğu unutulmamalı ve sosyal ortamlara girmesi
için teşvik edilmelidir. Aile bu sosyal ortamlarda çocuğa müdahalede bulunmamalıdır. Sadece gözlemci
olmalıdır. Farklı sosyal ortamlarda bulunan çocuk sosyal becerilerini ve iletişim becerilerini daha fazla
geliştirip öz güven kazanır. Çocuk hata yaptığında eleştirilmemeli ve öz güveni kırılmamalıdır. Çocuklar birer
bireydir ve birbirlerinden faklıdır. Aileler kendi çocuklarını asla başka ailelerin çocukları ile kıyaslamamalıdır.

Hatta çocuğun kendinden büyük veya küçük kardeşleri varsa aile içinde bile çocuklar arasında karşılaştırma
yapmamaya aileler dikkat etmelidir.

Blog’a her gün eklenen yeni yazılar ve Montessori etkinlikleri için Abone bölümünden abone olmayı unutmayın. Yeni yazıları mailinizden takip edin…

Bloga e-posta ile abone ol

Bu bloga abone olmak ve e-posta ile bildirimler almak için e-posta adresinizi girin.