3 Yaş Gelişimi – Dil Becerileri

by Montessori Felsefesi

Dilin iki temel noktası vardır:

 • Alıcı dil (anlama): Dilin anlaşılır olması
 • Etkileyici dil (dili kullanarak): Dil, konuşma, işaret veya alternatif iletişim biçimlerini isteklerini, ihtiyaçlarını, düşüncelerini ve fikirlerini aktarmak için kullanma.

Dinleme

 • İki aşamalı yönergeleri takip eder (ör. Odana git ve ayakkabını getir)
 • Sorulduğunda vücudun bölümlerini, kıyafetleri, oyuncakları ve yiyecekleri gösterir.

Kelime Bilgisi

 • Hareketlerin adını bilir (ör. git, koş)
 • 2 yaşına kadar yaklaşık 250-300 kelime bilir.
 • 3 yaşına kadar 1000 kelime bilir.

Cümle Bilgisi

 • Bir cümlede en az 2-3 kelime kullanır (ör. Babam iş gider)
 • Uzun cümleler halinde kendi kendine konuşur

Gramer Bilgisi

 • Geniş zamanda cümleler kurar
 • Çoğul kelimeler kullanır (ör. köpek, köpekler)
 • Şimdiki zamanda cümleler kurar (ör. Çocuk atlıyor)
 • Zamirler kullanır (sen, ben, bana, benimki gibi)
 • Geçmiş zamanda cümleler kurar (Tırmandım)
 • Aitlik eklerini kullanır (ör. Babamın arabası)

 Kavram Bilgisi

 • Konum: üstünde, dışında, içinde, dışarıda, yukarıda, aşağıda, altında, tepesinde, açık, kapalı
 • Boyut: büyük, küçük, uzun
 • Miktar: 1, 2 adet
 • Diğer: dur, git/başla, ses çıkar, sessiz ol, ağır, yumuşak, hızlı, sıcak, soğuk

Sorular

Ne ve Nerede gibi sorular sorar ve anlar.

Gelişim Sağlamadığında Karşılaşılan Muhtemel Durumlar

 • Ebeveynlerle sosyalleşme ve ortak dikkat zorluğu çekebilir
 • Anlama ve dikkat yetersizliği nedeniyle başkalarını taklit ederek öğrenmeye çabalayabilir.
 • Yönergeleri takip etmede zorluk çekebilir
 • Akranları tarafından anlaşılma zorluğu çekebilir
 • Tanımadığı insanlar tarafından anlaşılma zorluğu çekebilir
 • İsteklerini, ihtiyaçlarını, düşünce ve arzularını ifade etme zorluğu çekebilir.

Blog’a her gün eklenen yeni yazılar ve Montessori etkinlikleri için Abone bölümünden abone olmayı unutmayın. Yeni yazıları mailinizden takip edin…

Benzer İçerikler

Leave a Comment