Dilin iki temel noktası vardır:

 • Alıcı dil (anlama): Dilin anlaşılır olması
 • Etkileyici dil (dili kullanarak): Dil, konuşma, işaret veya alternatif iletişim biçimlerini isteklerini, ihtiyaçlarını, düşüncelerini ve fikirlerini aktarmak için kullanma.

Dinleme

 • Üç aşamalı yönergeleri takip eder (ör. kediyi, köpeği ve maymunu göster)
 • Daha uzun ve karmaşık cümleleri anlar.

Kelime Bilgisi

4 yaşına kadar 1500 kelime bilir.

Cümle Bilgisi

 • Bir cümlede en az 3-4 kelime kullanır,
 • Ne yaptığını anlatır,
 • Bir nesnenin ne işe yaradığını açıklar.

 Gramer Bilgisi

 • Geçmişteki olaylar hakkında konuşmaya başlar.
 • Kişi zamirlerini kullanır
 • Basit bağlaçlar kullanır (ve gibi)
 • tekil kişi zamirlerini kullanır.
 • Olumsuz cümleler kurar
 • Geçmiş zamanda karmaşık cümleler kurar.

Kavram Bilgisi

 • Konum: alt tarafta, arkasında, ilk sırada, yakınında.
 • Boyut: kısa (boy), büyüyen, kısa (yükseklik)
 • Miktar: 3 adet, her biri, hiçbiri
 • Diğer: zor, yavaş, hafif (ağırlık), çeşitli renkler

 Sorular

 • Kişilere ait soruları anlar
 • Neden, Niçin, Ne zaman ve Nasıl gibi sorular sorar.

Gelişim Sağlamadığında Karşılaşılan Muhtemel Durumlar

 • Akranlarıyla sosyalleşme zorluğu çekebilir
 • Anlama ve dikkat yetersizliği nedeniyle başkalarını taklit ederek öğrenmeye çabalayabilir.
 • Evde, kreşte, anaokulunda veya okul öncesi dönemde yönergeleri takip etmede zorluk çekebilir
 • Akranları tarafından anlaşılma zorluğu çekebilir
 • Tanımadığı insanlar tarafından anlaşılma zorluğu çekebilir
 • İsteklerini, ihtiyaçlarını, düşünce ve arzularını ifade etme zorluğu çekebilir
 • Soruları düzgün şekilde cevaplama zorluğu çekebilir
 • Doğru kelimeyi bulamadığı için konuşma akıcılığında sorunlar yaşayabilir.

 Blog’a her gün eklenen yeni yazılar ve Montessori etkinlikleri için Abone bölümünden abone olmayı unutmayın. Yeni yazıları mailinizden takip edin…

Bloga e-posta ile abone ol

Bu bloga abone olmak ve e-posta ile bildirimler almak için e-posta adresinizi girin.