Dilin iki temel noktası vardır:

 • Alıcı dil (anlama): Dilin anlaşılır olması
 • Etkileyici dil (dili kullanarak): Dil, konuşma, işaret veya alternatif iletişim biçimlerini isteklerini, ihtiyaçlarını, düşüncelerini ve fikirlerini aktarmak için kullanma.

Dinleme

 • Çevredeki insanların konuşmalarını takip eder.

 Kelime Bilgisi

 • Dağarcığı genişlemeye devam eder
 • Renk ve şekillerle ilgili sözcükleri genellikle anlar (ör. kırmızı, kare)
 • Nesneleri basit kategorilere ayırır .(ör. hayvanlar, yiyecekler)

 Cümle Bilgisi

 • Bir cümlede en az 4-5 kelime kullanır.

Gramer Bilgisi

 • Geçmiş ve gelecek zamanda cümleler kurar
 • Aitlik zamirlerini kullanır (onun, onların)
 • Karşılaştırma ve enlik ifadeleri kullanır
 • Tekil ve çoğul ifadelerin farkına varır
 • Geçmiş zamanda basit cümleler kurar.
 • “Çünkü” bağlacını kullanır.
 • Cümlelerde zarf kullanır
 • Çoğul ifadeleri kullanır.

 Kavram Bilgisi

4 yaşının orta ve sonlarında:

 • Konum: ortasında, çevresinde, uzağında, arasında, boyunca, yanında/yakınında, sonunda
 • Boyut: kısa (uzunluk), kısa (boy), uzun boylu, kilolu
 • Konum: 4 adet, çoğu, azı

4-5 yaşın sonlarında:

 • Konum: önünde, sırada, köşede, ortada
 • Boyut: ince
 • Miktar: 5 adet, çift
 • Diğer: aynı, farklı (boyut); farklı (fonksiyon)

 Sorular

 • Nasıl sorularını anlar.
 • Kelimelerin anlamını sorar.

Gelişim Sağlamadığında Karşılaşılan Muhtemel Durumlar

 • Sosyalleşme zorluğu çekebilir
 • Anlama ve dikkat yetersizliği nedeniyle başkalarını taklit ederek öğrenmeye çabalayabilir.
 • Evde veya anaokulunda yönergeleri takip etmede zorluk çekebilir
 • Akranları tarafından anlaşılma zorluğu çekebilir
 • Tanımadığı insanlar tarafından anlaşılma zorluğu çekebilir
 • İsteklerini, ihtiyaçlarını, düşünce ve arzularını ifade etme zorluğu çekebilir
 • Soruları düzgün şekilde cevaplama zorluğu çekebilir
 • Doğru kelimeyi bulamadığı için konuşma akıcılığında sorunlar yaşayabilir.

Blog’a her gün eklenen yeni yazılar ve Montessori etkinlikleri için Abone bölümünden abone olmayı unutmayın. Yeni yazıları mailinizden takip edin…

Bloga e-posta ile abone ol

Bu bloga abone olmak ve e-posta ile bildirimler almak için e-posta adresinizi girin.