5 Yaş Gelişimi – Dil Becerileri

by Montessori Felsefesi

Dilin iki temel noktası vardır:

 • Alıcı dil (anlama): Dilin anlaşılır olması
 • Etkileyici dil (dili kullanarak): Dil, konuşma, işaret veya alternatif iletişim biçimlerini isteklerini, ihtiyaçlarını, düşüncelerini ve fikirlerini aktarmak için kullanma.

Dinleme

 • Çevredeki insanların konuşmalarını takip eder.

 Kelime Bilgisi

 • Dağarcığı genişlemeye devam eder
 • Renk ve şekillerle ilgili sözcükleri genellikle anlar (ör. kırmızı, kare)
 • Nesneleri basit kategorilere ayırır .(ör. hayvanlar, yiyecekler)

 Cümle Bilgisi

 • Bir cümlede en az 4-5 kelime kullanır.

Gramer Bilgisi

 • Geçmiş ve gelecek zamanda cümleler kurar
 • Aitlik zamirlerini kullanır (onun, onların)
 • Karşılaştırma ve enlik ifadeleri kullanır
 • Tekil ve çoğul ifadelerin farkına varır
 • Geçmiş zamanda basit cümleler kurar.
 • “Çünkü” bağlacını kullanır.
 • Cümlelerde zarf kullanır
 • Çoğul ifadeleri kullanır.

 Kavram Bilgisi

4 yaşının orta ve sonlarında:

 • Konum: ortasında, çevresinde, uzağında, arasında, boyunca, yanında/yakınında, sonunda
 • Boyut: kısa (uzunluk), kısa (boy), uzun boylu, kilolu
 • Konum: 4 adet, çoğu, azı

4-5 yaşın sonlarında:

 • Konum: önünde, sırada, köşede, ortada
 • Boyut: ince
 • Miktar: 5 adet, çift
 • Diğer: aynı, farklı (boyut); farklı (fonksiyon)

 Sorular

 • Nasıl sorularını anlar.
 • Kelimelerin anlamını sorar.

Gelişim Sağlamadığında Karşılaşılan Muhtemel Durumlar

 • Sosyalleşme zorluğu çekebilir
 • Anlama ve dikkat yetersizliği nedeniyle başkalarını taklit ederek öğrenmeye çabalayabilir.
 • Evde veya anaokulunda yönergeleri takip etmede zorluk çekebilir
 • Akranları tarafından anlaşılma zorluğu çekebilir
 • Tanımadığı insanlar tarafından anlaşılma zorluğu çekebilir
 • İsteklerini, ihtiyaçlarını, düşünce ve arzularını ifade etme zorluğu çekebilir
 • Soruları düzgün şekilde cevaplama zorluğu çekebilir
 • Doğru kelimeyi bulamadığı için konuşma akıcılığında sorunlar yaşayabilir.

Blog’a her gün eklenen yeni yazılar ve Montessori etkinlikleri için Abone bölümünden abone olmayı unutmayın. Yeni yazıları mailinizden takip edin…

Benzer İçerikler

Leave a Comment