6 Yaş Etkinlikleri

by Montessori Felsefesi
Çocuklarda 6 yaş; okul öncesi son dönemdir. Hareket, matematik, uzamsal ilişkiler, dil gelişimi, duyulara hassaslık ön plandadır. Bu doğrultudaki etkinliklerimizi sizler için listeledik.

6 Yaş Çocuklarda Etkinlik Seçimi

Çocuklar belirli dönemlerde farklı konulara hassasiyet gösterirler ve bu konulardaki öğrenme kapasiteleri maksimum olur. 0-6 yaş arası dönemi bu evrelere göre küçük parçalara ayırmak, çocuğun gelişimi için önemlidir. 6 yaş etkinlikleri, okul öncesi son dönemde, daha çok okula hazırlayan etkinliklerdir. Matematik ve geometri bilgisinin öne çıktığı, ince motor, özbakım ve dil aktivitelerinin de bulunduğu içeriklere yer verilir. Kültür çalışmaları ve kozmik gelişimi de içinde barındırır. Gelişmiş ve çocukları okula daha çok hazırlayan şekilde kurgulanır.