6 Yaş Gelişimi – Fonolojik Farkındalık

by Montessori Felsefesi

Fonolojik Farkındalık, seslerin (harflerin çıkardığı sesler gibi) ve bu seslerin kelimeleri oluşturmak için bir araya nasıl geldiğiyle ilgilenen bir alandır.

Gelişim Aşaması

  • Kafiye uyumu olan kelimeleri tanır ve kafiyeye uymayan kelimeleri ayırt eder (ör. kat – sat – tek)
  • Kelimenin ilk sesini tanımlar (ör. “süt” kelimesinin ilk sesi nedir? s)
  • Kelimenin son sesini tanımlar (ör. “süt” kelimesinin son sesi nedir? t)
  • Aynı sesle başlayan kelimeleri sınıflandırır (ör. süt, sat)
  • Üç kelimeden farklı olanı bulur (ör. al, al, ak)
  • Kelime üretmek için 3-4 sesi birleştirir (ör. a – y – a – k = ayak)
  • 3-4 sesli harfleri parçalara ayırır (ör. ayak= a – y – a – k: 4 ses)

Gelişim Sağlamadığında Karşılaşılan Muhtemel Durumlar

  • Tek başına sesleri kelimeler içinde farklı pozisyonlarda duyamazsa, kelimeleri doğru bir şekilde hecelemekte zorluk çekebilir.
  • Çocuk, sesleri bir araya getirmenin kelimeleri oluşturduğunu fark etmede ve kelimeleri düzgün bir şekilde okumakta zorluk çekebilir.

Blog’a her gün eklenen yeni yazılar ve Montessori etkinlikleri için Abone bölümünden abone olmayı unutmayın. Yeni yazıları mailinizden takip edin…

Benzer İçerikler

Leave a Comment