Çocuklara Kitap Okuma Alışkanlığı Nasıl Kazandırılır?

by Montessori Felsefesi

Çocuklara Kitap Okuma Alışkanlığı Nasıl Kazandırılır?

 

Kitap okuma alışkanlığı, bireylerin okumayı öğrendikten sonra bu eylemi yaşamlarının sonuna kadar zevkle gerçekleştirmelerini sağlayacak olan önemli bir beceridir. Çocuklara kitap okuma alışkanlığını kazandırmak için belirli bir yaş seviyesi ya da zaman dilimi mevcut değildir ancak teknolojiyle erken yaşta tanışan çocukları kitapların renkli dünyasıyla tanıştırmak onların tüm yaşamını etkileyecek bir öneme sahiptir. Bu açıdan çocukları çok küçük yaşlarda hatta çocuk anne karnındayken kitapla tanıştırmalı, bebeklik döneminde ebeveynler vasıtasıyla çocuğa masallar okunmalı, çocuk boyama kitaplarıyla, resimli kitaplarla tanıştırmalıdır. Çocuk kitaplarla ne kadar küçük yaşta tanışırsa büyüdüğünde de kitap okuma alışkanlığını edinmesi o kadar kolay olacaktır. Çünkü kitaplar çocukların bilişsel, duyuşsal ve psikomotor alandaki becerilerini geliştirmeyi sağlayan, dil gelişimi, ahlaki ve sosyal gelişimlerini de önemli ölçüde etkileyen bir araçtır.

 

 Kitap Okuma Alışkanlığı Kazandırmada Etkili Olacak Yöntemler:

Kitaplar sayesinde çocukların güven duyma, sevme-sevilme, ait olma, oyun, estetik gibi ruhsal ihtiyaçları karşılanır. Çocukların alıcı ve ifade edici dil becerileri gelişir ayrıca kitaplar aracılığıyla çocukların aktif kelimesi hazinesi genişlerken bir taraftan da yaratıcılık güçleri gelişecek, olaylara çok yönlü bakabilme gibi gizil potansiyelleri de ortaya çıkacaktır. Çocuğun yaşamını bu derece etkileyecek olan okuma alışkanlığını kazanılmasında ise çocuğun çevresindeki ebeveyn ve öğretmenler rehber olma rollerini üstlenmelidir. Evde anne-babalar çocuğun okumayı zevkli bir eylem olarak algılamasına yardımcı olacak çeşitli aktivitelerle okuma kültürünü çocuğa sezdirmelidir. Ayrıca kitap okuma alışkanlığı eğitim ortamlarının yoğunluğu sebebiyle okulda sadece okuma saatleri vasıtasıyla öğretmenlerin kazandırabileceği kadar kolay bir durum değildir. Okulda yapılan okuma saatleri dışında da anne babaların evde günün belli saatlerinde aile fertleriyle hep birlikte okuma yapılmasının okuma alışkanlığının edinilmesine büyük fayda sağlayacaktır.

 

 Kitap Okuma Alışkanlığı Kazanmada Kitap Okuma Saati:

Evde verimli okuma saatleri yaratılırken televizyon, bilgisayar gibi dikkati dağıtacak teknolojik ürünler kapatılmalı, okumaya ayrılan süre bu sayede olabildiğince verimli geçecektir. Okuma bittikten sonra okunan ebeveynler öncü olmakla birlikte herkes okuduğu kitap üzerinde sohbet havası içinde bir şeyler anlatabilir. Çocuk ilk zamanlarda anne babası ya da varsa kendisinden büyük kardeşleri kadar etkili bir anlatım gerçekleştiremediğini düşünebilir ancak zamanla bu sohbetlerden etkilenerek verimli bir anlatım gerçekleştirmek amacıyla daha etkili daha dikkatli bir okuma gerçekleştirecektir, bu yöntem de çocuğun okumasına katkı sağlayacaktır.

 

 Kitap Okuma Alışkanlığı Kazanmada Kitap Seçimi:

Ebeveynler imkânları ölçüsünde evde bir kütüphane oluşturulmalı ve kütüphane oluşturulurken kitaplar bizzat çocuğun kendi zevkine göre edindiği kitaplar olmalıdır. Kitap seçimi konusunda çocuğa anne babalar önerilerde bulunabilir ama asla seçim anne babalar tarafından yapılmamalıdır. Çocuk, kendi seçimleri sayesinde hem özgüven duygusunu tadacak hem de hangi tarz kitaplardan hoşlandığını kendi seçim deneyimleri sayesinde öğrenecek ve zamanla çevresindeki bireylerden bağımsız olarak kendi kitap zevkini oluşturacaktır. Aksi takdirde anne ya da baba tarafından seçilen kitap çocuğun hoşuna gitmeyebilir, çocuk kitabı sıkıcı bulabilir bu da çocuğun kitapların dünyasından uzaklaşmasına ve kendince daha eğlenceli olarak değerlendirdiği alanlara yönelmesine sebep olabilir. Bu açıdan çocuk kitap seçimlerinde özgür bırakılmalıdır.

 

 Kitap Okuma Alışkanlığı Kazanmada Kütüphane, Fuar Gezileri:

Okuma alışkanlığının edinilmesinde önemli bir başka husus ise çocukların kitap seçimlerini yaparken kitabı edinebileceği kütüphane, kitap fuarı, kırtasiye gibi ortamlara çocuğun da götürülmesidir. Çocuk, kitap seçimini yaparken rafların arasında dolaşmalı, kitapların renkli dünyasına karışmalı, istediğinde kitabın kapağına dokunabilmeli, kitabın resimlerini incelemeli, hatta bezen kitabın sayfalarında kısa bir seyahate çıkmalı merak duygusunu hissederek o hazzı tadarak okumak istediği kitabın kararına varmalıdır. Çocuk, kitabın yazarı hakkında anne baba ya da öğretmenler tarafından bilgilendirilebilir. Buna ek olarak kitabın yazarı hayattaysa kitap fuarlarına geziler düzenlenip çocuk kitabın yazarı ile tanıştırılabilir. Çocuk, okuduğu kitabın yazarını somut olarak tanıdığında okuduğu kitabı daha fazla özümseyecektir ya da tanıştığı yazarın farklı kitaplarını da okumaya istek duyacaktır bu sayede çocuğun okumasının gelişimine katkı sağlanmış olacaktır.

 

 Kitap Okuma Alışkanlığı Kazanmada Küçük Hediyeler:

Çocuğa okuma alışkanlığı kazandırmada etkili olan bir başka yöntem de çocuğa belki de en değerli hediyelerden biri olan kitap almak olacaktır. Her akşam eve gelirken farklı maddi değeri olan araç-gereç ya da yararlı olmayan gıdalar almak yerine çocuğa okumayı planladığı bir kitap hediye olarak alınabilir. Çocukta hediye almanın hazzıyla birlikte kitabı okuma isteği de pekişecektir.

 

 Kitap Okuma Alışkanlığı Kazanmada Ajanda Tutma:

Ebeveynler tarafından çocuğa okuduğu kitapların listesini tutma tavsiyesinde bulunmak da yararlı olacaktır. Çocuğun edindiği okuma ajandası sayesinde anne babalar çocuğun okuma gelişimini takip etme, gerektiğinde öneriler sunma gibi eylemlerde bulunabileceklerdir.. Ebeveynler çocuğun okumasında artış olan belirli zaman dilimlerinde çocuğa onu güdüleyecek okuma isteğini arttıracak küçük ödüller sunulabilir. Bu sayede çocuğun okuma alışkanlığı desteklenmiş olacaktır.

 

 Kitap Okuma Alışkanlığı Kazanmada Farkındalık Oluşturma:

Evde ebeveynlerin rollerinin yanı sıra okulda öğretmenler tarafından okumanın öğrenim sürecinin bir parçası olduğu ve yaşam boyu süreceği öğrencilere mutlaka vurgulanmalıdır. Kitap okuma alışkanlığı edinmeyen bireylerin öğrenimlerinin hiçbir zaman yeterli düzeye ulaşamayacağı öğrencilere sezdirilmelidir. Bilgili, kültürlü çağdaş insanın dimağının dolmasının; nesnel, özgün ve eleştirel bir düşünce tarzına sahip olmasının yolunun sürekli okumaktan geçtiği kavratılmalıdır. Temelde okuma alışkanlığı anne babaların yanında asıl öğreticiler olan öğretmelerin gözetiminde okuma öğrenildikten sonra örgün eğitim sisteminin parçaları olan okullarda öğretilmektedir. Bu açıdan okul çağı döneminde okuma becerisini kazanamayan bireyler ilerleyen yaşlarda bu beceriyi edinmekte daha çok zorlanacaktır. Bu nedenle öğrenciler öğretmenler tarafından doğru yöntemlerle okuma alışkanlığı kazanmaya yöneltilmelidir.

 

Benzer İçerikler

Leave a Comment