Çocuğun Dünyaya Karşı Sorumluluğunu Kavraması

by Montessori Felsefesi

“Çocuklara çok küçük yaşlardan itibaren üzerinde yaşadığımız dünyanın sadece bize ait olmadığını, dolayısıyla kaynakları kullanırken diğer canlılarla birlikte paylaştığımızı unutturmamalıyız. İnsanoğlu üzerinde yaşadığı gezegenin en akıllı canlısı olmanın sorumluluğunu unutmamalıdır.’’ Maria Montessori

Montessori yaklaşımında önemli olan bazı temel noktalar vardır ve eğitimin kökenini oluşturmaktadır. Montessori çocuklara farklı bir anlayışla yaklaşır. Montessori yaklaşımı, çocuklara uzman Montessori rehberlerinin ve özel olarak geliştirilmiş Montessori materyallerinin yardımı ile kendi yeteneklerini kullanabilmeleri ve kendi adımlarıyla gelişebilmeleri için sağduyusal ve sağlıklı bir sistem sunar.

Değişik yaş gruplarındaki çocukların birlikte olmaları Montessori eğitimi için onların toplumsal gelişmelerine de yardımcı olur. Ayrıca bütün Montessori sınıflarında her materyalden birer tane olması, çocuğun o materyali kullanmak istediğinde başkalarının işinin bitirmesini beklemesini ya da izin istemesini gerektirdiğinden, çocuk bu ortamda başkalarının haklarına saygı duymayı da öğrenir. Bu durumlar çocuğun sosyal beceri düzeyini olumlu yönde etkilemektedir. 

Sorumluluk Duygusu ve Montessori Felsefesi

Montessori felsefesine göre, insan, dünyada var olan canlı, cansız varlıklar ve çevre için sorumludur. Bu sorumluluk duygusu özellikle küçük yaşlardan itibaren çocuklara kazandırılmalı ve çocuğun bu bilinçle büyümesi sağlanmalıdır. Montessori yöntemi, çocuğun gelişimine yardımcı olmak için her bir unsurun bir nedenden dolayı bulunduğu, düzenli, görünüşte hoş, basit ve gerçek bir ortamda doğal bir eğitim yöntemini benimser.

Özgürlük, açık sınırlar içinde gelişir ve bu da çocukların sınıfta oldukları küçük toplumda diğerleriyle uyum içinde yaşamalarını sağlar. Çocuklar, dünyayı keşfetmenin ve temel bilişsel yeteneklerini geliştirmenin anahtarı olan, bilimsel olarak tasarlanmış doğal malzemelerle çalışır. 

Materyaller, çocuğun hatayı kendi başına tanımasını ve kendi öğrenmesinden sorumlu olmasını sağlamak için tasarlanmıştır. Eğitim için oluşturulan çevre, keşfetme ve öğrenme sürecinde çocukların bağımsızlığını teşvik eder. Montessori eğitiminin temeli çocuğa bağımsız olmayı sağlayacak ve gelişimini destekleyen en uygun çevreyi hazırlamaktadır. Montessori eğitimi çocukların toplumsal ve duyusal gelişimlerini destekleyerek gelecek yaşamlarında başkalarına, çevrelerine, kendilerine saygı duyan, sorumluluk sahibi, toplumla uyum içinde yaşamlarını sürdüren bireyler olmalarına katkı sağlamaktadır.

Montessori çalışmalarında bu nedenle tek başına bilimsel gerçekler yer almaz, her zaman doğa, zaman, insan, canlı, mekan ve kültür gibi kavramlarla bağlantılı olarak öğretilir. Montessori felsefesinin temellerinden bir olan kozmik eğitim çalışmaları, doğa ile ilgili tüm konuları ele alır. Montessori felsefesinde tüm bilgiler sadece öğrenmek değil, bu sorumluluk bilinci ile yetişmelerini sağlamak için çocuklara aktarılır. 

Kozmik eğitimin temel amacı; doğanın sitemine ve sistemdeki tüm varlıklara karşı gösterilmesi gereken saygı, sorumluluk ve düzendir. Kozmik eğitim ile doğanın önemi çocuklara öğretilerek doğayı sevmeleri hedeflenir. Böylece çocukların evren içinde kendilerini bir yere ait hissetmelerine yardımcı olmaya çalışır. Montessori ’ye göre çocukta çevre sevgisi oluştuğunda; çocuk doğanın düzenini, güzelliğini ve uyumunu anlayarak bundan mutluluk duyar.

 


Blog’a her gün eklenen yeni yazılar ve Montessori etkinlikleri için abone olmayı unutmayın. Yeni yazıları mailinizden takip edin…

Benzer İçerikler

Leave a Comment