Çocuklar İçin Eğitici Oyuncakların Etkisi (0-6 Yaş)

by Montessori Felsefesi

0-6 yaş dönemi insan gelişimi açısından çok değerli bir dönemdir. Bu dönemde çocukların eğitici oyuncak ve etkinliklerle haşır neşir olması, onların potansiyelini açığa çıkarır ve okul olgunluğuna erişmelerine de katkı sağlar. Eğitici oyuncakların etkilerini bilişsel, fiziksel, duygusal ve sosyal ve dil gelişimine etkileri açısından inceleyebiliriz.

Eğitici Oyuncakların Bilişsel Gelişime Etkisi

“Eller zekanın organlarıdır.” Maria Montessori

Bundan binlerce yıl öncesine gidersek, insanın bir tür olarak diğer canlılardan ayrılmasında ellerini kullanabilme becerisi ön plana çıkar. İnsan elleri aracılığıyla çevresini keşfetmiş, doğanın dinamiklerini anlamış ve dönüştürmüştür. Bir insan, elleri aracılığıyla çevresini keşfederken tüm duyuları da aktiftir. Bu sayede insan neden sonuç ilişkisi kurabilmiş ve uygarlığımız günümüze kadar gelebilmiştir. Sonuç olarak merak itkisiyle keşfetme güdüsü bastırılmamış insan da hayata geldiği ilk günden itibaren çevresini keşfetme isteği ile dolacak ve bu istek sayesinde deneyimleme ve öğrenme kalıcı olarak gerçekleşebilecektir.

İnsanın öğrendiği her şey, beyindeki nöronlar arası yeni bağlar oluşturur. İnsan beyninin öğrenmeye en açık olduğu, bilgiyi adeta bir sünger gibi çektiği dönem 0-6 yaş dönemidir. Bu dönemde çocukların deneyimlediği her şey, beyne bilgi olarak kazınır. Bilgi bu dönemde fiziksel deneyim araclığıyla öğrenilirse kalıcı olur. Bu fiziksel deneyimlemeyi güvenli bir ortamda sunabilecek olan eğitici oyuncaklar ve etkinliklerdir. Bu oyuncaklar sayesinde çocuklar;

 • Sayılar arasındaki bağlantıları,
 • Neden sonuç ilişkilerini,
 • Soyutlama,
 • Gruplama,
 • Problem çözme gibi daha sayısız birçok farklı becerilerini geliştirirler.

 

Eğitici Oyuncaklar Motor Becerileri Geliştirebilir

Birçok eğitici oyuncak, okul olgunluğu için en gerekli becerilerden biri olan ince motor becerilerinin gelişmesine katkı sağlayabilir. İnce motor becerileri, parmakların etkin bir şekilde kullanılması, el göz koordinasyonu gibi becerileri kapsar. Motor becerileri gelişen çocukların öz bakım becerileri ve dolayısıyla problem çözme kapasiteleri ve öz güvenleri de artar.

Bebekler de ilgilerini çeken bir oyuncağa ulaşmak için, sürünme, emekleme gibi davranışları gösterirler. Bu da kaba motor becerilerinin gelişimi açısından önemlidir.

 

Duygusal ve Sosyal Gelişimde Eğitici Oyuncaklar

Duygusal ve sosyal gelişim açısından da eğitici oyun ve oyuncakların birçok olumlu etkisi sayılabilir,

 • Kendine güvenin ve bağımsızlığın gelişmesi,
 • Arkadaş grubu ile oynanan oyunlarda paylaşma, yardımlaşma, bir amaca ulaşmak için birlikte çalışabilme,
 • Uyum,
 • Başladığı işi sürdürebilme ve başarma hissi,
 • Başarı ya da başarısızlık durumunda duyguların ifade edilmesi gibi becerileri kazanmada eğitici oyuncaklar destekleyici araçlar olarak kullanılabilirler.

 

Dil Gelişiminde Eğitici Oyuncaklar

Dil gelişimini destekleyen eğitici oyuncaklar sayesinde çocuklar;

 • Yeni kelimeler öğrenir,
 • Bir durumu kendi cümleleri ile anlatabilir,
 • Hikaye anlatabilir,
 • Yeni hikayeler oluşturabilir.

Böylece çocuklar ana dilini doğru bir şekilde kullanmak için pratik yapma şansı elde eder. Dil gelişiminin aynı zamanda bilişsel, duygusal ve sosyal gelişime de olumlu katkı sağladığı unutulmamalıdır.

Eğitici oyuncakların taşıması gereken özellikler ile ilgili bilgileri “Çocuklar için Oyuncak Seçimi” adlı yazımızdan öğrenebilirsiniz.

 


Blog’a her gün eklenen yeni yazılar ve Montessori etkinlikleri için abone olmayı unutmayın. Yeni yazıları mailinizden takip edin…

Benzer İçerikler

Leave a Comment