Çocuklarda İç Motivasyon Nasıl Gelişir?

by Montessori Felsefesi

Motivasyon, davranışlarımızı ve öğrenmeyi etkiler. Çocukların çalışmasını ve bir amaca doğru harekete geçmesini tetikler. Çocuklarda iç motivasyon güçlü olduğunda düzenli, istekli, verimli bir şekilde çalışırlar. Motivasyon her çocuk için aynı değildir ve çocukları motive eden şeyler farklıdır.

İç motivasyon dışarıdan bir uyarıcı olmadan çocuğun kendi başına istekli olma durumudur. Dış motivasyonda ise çocuğun davranışlarını motive edici ve değerlendirici olması gerekir. İç motivasyonda çocuğun davranışından veya yaptığı işten mutluluk duyması önemlidir.

Çocuklarda iç motivasyon nasıl gelişir? sorusunun ilk cevabı çocuğa saygı duyulmasıdır. Çocuklara hem evde hem de okulda bazı kontrol ve tercih hakları verilmesi onların derse veya sorumluluklarına bağlı olmalarında etkili bir yol olacaktır. Çocukların eşsiz benliğine derin saygı gösterilmesi iç motivasyonu geliştirir. Bazı öğrenciler için uygulama yaparak öğrenmek daha ilgi çekiciyken bazıları için sessizce okumak veya grup çalışması yapmak daha etkili olabilir. Farklı tercihlere sahip çocuklar zamanlarını kendi sevdikleri yöntemleri uygulayarak, deneyimleyip algılayarak yani öğrenerek geçireceklerdir.

Çocuklara okulda ve evde yapabilecekleri ölçüde sorumluluklar verilmeli ve müdahaleci olunmadan izlenmelidir. Bu yöntem aynı zamanda çocukların motive olmalarında etkili olacaktır. Çocukların kendilerini bireysel olarak daha önemli hissetmeleri için her çocuğa farklı sorumluluklar verilmelidir. Tüm çocuklarda doğal olarak başarılı olma isteği vardır. Her çocuğun başarıya ulaşma şekli birbirinden farklıdır. Sadece çocuklara ihtiyaçları olduğunda ve yardım istediklerinde rehberlik ederek iç motivasyon gelişir ve çocuk kendi yöntemleri ile başarıya ulaşır ve öğrenir.

Çocuklar bir görevi, bir işi tamamladıklarını, başardıklarını fark ettiklerinde hissettikleri yeterlilik duygusu, onları daha zor şeyleri denemeleri için motive eder. Eğitimde çocuklar aktif katılımcı olmalıdır çünkü çocuklar istedikleri aleti ve bilgiyi kullanarak kendilerine özgü yöntemlerle öğrenirler. Bu eğitim sistemi ile çocuklar yaratıcı düşünmeyi, yardımlaşmayı, paylaşmayı, hoşgörülü olmayı ve başkalarına saygı duymayı öğrenerek sosyal beceriler de geliştirir.

Çocuklarda İç Motivasyon ve Öğrenme

Çocuklar öğrenmeyi eğlenerek yaparken içlerindeki araştırma isteği ve merak duygusu hareketlidir ve böylelikle dışsal bir motivasyon kaynağı kullanmadan doğal bir öğrenme sağlanmış olur. Ayrıca çocukta adapte süreci artar. Çocuklar eğitimin doğal akışında sorumluluk almayı öğrenirler.

Çocuklar, deneyimlerini kendileri kazanırken büyüklere çok fazla ihtiyaç duymadan kendi yapabilirliklerini artırarak öz yeterliliklerini geliştirirler. Çocuklar zaten doğuştan iyi bireylerdir, olumsuzluklar ise doğası gereği iyi olan çocuğu kurallara ve isteklere göre şekillendirmeye çalışırken oluşur. Doğası bozulan çocuk saldırgan ve hırçınlaşmaya başlar, her istediği yapılan ve aileye bağımlı hale getirilen çocuklar ise doyumsuz ve şımarık hale gelir. Aşırı koruyucu davranmak ve çocuğun alabileceği sorumlulukları ailenin alması ise çocuğun özgüvensiz ve dışa bağlı olmasına neden olur. Çocuğa aşırı motivasyon vererek onu övmek, onu başarılı göstermek için yüceltmek çocuğu kaygılandırır. Çocuk bunca övgünün kaybolmaması, performansı düşmemesi için doğallığını kaybeder.

 


Blog’a her gün eklenen yeni yazılar ve Montessori etkinlikleri için abone olmayı unutmayın. Yeni yazıları mailinizden takip edin…

Benzer İçerikler

Leave a Comment