Çocukların Birey Olduklarını Kabul Etmek

by Montessori Felsefesi

Çocuk gelişiminde ve eğitiminde başarılı olabilmenin tek bir sırrı var o da çocukların birey olduğunu kabul etmek.

Anne babalar da hata yapabilir ve bu durum normaldir aynı durum çocuklar için de geçerlidir. Çocuk da aynı anne ve babası gibi hata yapabilir ve normal bir durumdur. Çocuklarınızın bütün problemlerini çözmeye çalışmamalısınız. Kendi ihtiyaçlarını, kendisinin gidermesine izin vermelisiniz. Onlardan sorun çözmeden birey olmasını ve kendilerini ispatlamalarını bekleyemezsiniz. Çocuklar kişisel kazanımları için problemlerle yüzleşebilmelidir. Özgüvenli bir birey olarak yetişebilmek için ilk adımlar ailede başlıyor.

Çocukların Birey Olduklarını Kabul Etmek ve Saygı Duymak

Saygı temelinde, karşımızdaki insanın varlığını kabul etmektir. Bunu zaman zaman onu dinleyerek, anlamaya çalışarak, hatta bazen yalnızca fark ederek yaparız. Söz konusu çocuk olduğunda da durum çok farklı değildir. Çocuğu ve onun varlığını kabul etmek saygının temelini oluşturur. Anne- babaların en önemli rolü çocuklarını sağlıklı, hayata hazır ve olgun bireyler olarak yetiştirmektir. Bunu gerçekleştirmek için çocuğun ihtiyaçlarını karşılayarak, sevgi ve saygı göstererek hareket edilmesi gerekir.

Çocuk, saygı görmekte problem yaşadığında kendini yetersiz, başarısız, değersiz birisi olarak görebilir, çekingen davranışlar içine girebilir ve yaşamda kendisini başarılı hissettirebilecek girişimlere atılmaktan uzak durabilir. Bazıları bu değersizlik hissi nedeniyle kendi bedenlerine, sağlıklarına da değer vermeyip kendilerini ihmal edebilir ya da zararlı alışkanlıklar içine girebilir.

Diğerlerine saygı göstermekte problem yaşandığında ise insanlara anlayış, empati göstermekte güçlük çekme, öfke kontrolü problemi, kişilerarası ilişkilerde çatışmalar yaşama, yabancılaşma ve hatta daha ileri durumlarda anti sosyal davranışlarda bulunma görülebilir. Tüm bu durumlar, neredeyse istisnasız bir biçimde çocuk ile anne-babası arasında yaşam boyu hissedilebilecek problemlere neden olarak, mesafeli bir ilişkiye götürür.

Aile Yaşamında Çocukların Birey Olduğunu Kabul Etmek

Çocukların özgüvenli bir birey olmasının temelinde ebeveynler vardır. Çocuğun davranışlarını biçimlendiren anne ve babaların görevi oldukça büyüktür. Çocuğunuzu olumlu ve olumsuz tüm özellikleri ile olduğu gibi kabul etmek gerekir. Çocuğu kabul etmek için ona şartlar koşulmamalıdır. Çocuk fikirlerini içinden geldiği gibi anlatabilmelidir. Anlattıklarına müdahale edilmemelidir. Çocuk deneyimleyerek öğrenir, aileler bu süreçte müdahaleci olmamalı ve çocuğu hayır o öyle yapılmaz böyle yapılır şeklinde katı bir şekilde yönlendirmemelidir. Aileler çocuğun kendi başına yapabileceği davranışların sayısını arttırmasına izin vermelidir. Bu yöntem için günlük aktivitelerden başlamak önemlidir. Uyku, yemek yeme, giyinme, tuvalete gidebilme günlük aktivitelerdendir. Çocuğun kendi başına yapabileceği şeyleri, onun yerine ailesi yapmamalıdır. Çocukla birebir vakit geçirmek de özgüven gelişimi için oldukça önemlidir. Kısa bir süre de olsa, çocukla aileler her gün oyun oynamaya çalışmalıdır fakat bu oyun sürecinde çocuğa müdahalede bulunulmamalıdır.

Çocuğa kendi problemlerini kendisi çözmesi için fırsat tanımalıdır. Yaşadığı sorunla ilgili ne yapması gerektiğini ailesi söylemeden önce, onun bu konudaki fikri sorulmalıdır. Böylece çocuğun kendi problem çözme becerilerini kullanması sağlanır. Çocuğun bir birey olduğu unutulmamalı ve sosyal ortamlara girmesi için teşvik edilmelidir. Aile bu sosyal ortamlarda çocuğa müdahalede bulunmamalıdır. Sadece gözlemci olmalıdır. Farklı sosyal ortamlarda bulunan çocuk sosyal becerilerini ve iletişim becerilerini daha fazla geliştirip özgüven kazanır. Çocuk hata yaptığında eleştirilmemeli ve özgüveni kırılmamalıdır. Çocuklar birer bireydir ve birbirlerinden faklıdır. Aileler kendi çocuklarını asla başka ailelerin çocukları ile kıyaslamamalıdır. Hatta çocuğun kendinden büyük veya küçük kardeşleri varsa aile içinde bile çocuklar arasında karşılaştırma yapmamaya aileler dikkat etmelidir.

Blog’a her gün eklenen yeni yazılar ve Montessori etkinlikleri için Abone bölümünden abone olmayı unutmayın. Yeni yazıları mailinizden takip edin…

Benzer İçerikler

Leave a Comment