Montessori Eğitimi Çocukları Okula Nasıl Hazırlar?

by Montessori Felsefesi

Bir insanın hayattaki başarısı, mutluluğu ve yaşam kalitesi, erken çocukluk döneminde yaşadığı deneyimler ve çevresi ile yakından ilgilidir. İlk 6 yıldaki çevresinin kalitesi ve gelişimsel olarak uygun deneyimlerin gerçekleştirilmesi, çocuğun beyin gelişiminin önemli belirleyicileridir. Montessori eğitimi, çocukları sosyal bir öğrenme ortamı olan okula etkili şekilde hazırlar.

Peki, Montessori eğitimi çocukları okula ve daha sonraki hayata nasıl hazırlar?

Öğrenme Ortamı

Montessori eğitimi bilimsel olarak tüm çocukların yetişkinliğe giden yolda yaşadıkları kilit gelişim aşamalarına odaklanır. Montessori’de bu kilit gelişim aşamaları, çocukların çıkarlarının belirli bir beceri veya bilgi alanı geliştirmeye odaklandığı zaman periyotları olan “hassas dönemler/duyarlılık evreleri” olarak adlandırılır.

Montessori eğitimi, çocuklara öğrenmelerini teşvik etmek için tasarlanan hazırlanmış bir ortam sağlayarak bu özel duyarlılık evrelerini kolaylaştırır. Hazırlanmış çevrenin özellikleri şunlardır: düzen, uygulamalı kendi kendine öğrenme, hareket, rehberlik, seçim özgürlüğü ve açık raflarda mevcut olan hata kontrollü Montessori materyalleri.

Hazırlanmış çevre, çocukların zihinlerini canlandırmak, bağımsızlığı teşvik etmek ve onlara “çalışmalarının” sonucuna ulaşmaları için zaman ve yer sağlamak için tasarlanmıştır. Bu şekilde, Montessori, çocukları güçlü akademik temellere sahip, bağımsız, kendi kendine motive olan öğrenciler olma konusunda teşvik eder.

Montessori materyalleri, her biri tek bir özelliği geliştirme amaçlı olarak tasarlanmıştır. Görsel hata kontrol mekanizmaları sayesinde çocuğun hatasını fark etmesini ve kendi kendine düzeltmesini sağlar. Materyaller 5 farklı alanda hazırlanır; duyusal materyaller, matematik materyalleri, pratik yaşam materyalleri, dil materyalleri ve kozmik eğitim materyalleri. Tüm bu alanlar, çocuğun birçok konuda bilgi sahibi olmasının yanı sıra, kendi kendine öğrenme tutkusunun gelişmesini sağlar.

Montessori eğitimi klasik müfredat yerine çocuğa özbakım, matematiğin mantığı ve somut şekilde anlaşılması, kültür, doğa sevgisi, barış gibi farklı konuların benimsetilmesini amaçlar. Bu doğrultuda çocuklar donanımlı birer birey haline gelir ve okula başladıklarında da kendi kendine öğrenmeyi sever ve güçlü temellere sahip olurlar.

Güçlü Temeller

Montessori erken eğitim döneminin beş alanı, çocuklara ilköğretim okullarında öğretilen temel bilgi alanlarıyla uyumlu güçlü akademik temeller sağlar.

Gümlük yaşam aktiviteleri, çocuklara özbakım ve çevre için özen göstermeyi öğretir. Kaşık kullanma, giyinme, ellerini yıkama gibi aktivitelerle çocuklara çevrelerine uyum sağlamayı ve bağımsızlıklarını geliştirmeyi öğretir.

Duyusal aktiviteler, çocuklara duyusal deneyimlerini nasıl ifade edeceklerini ve sınıflandırabileceklerini öğretir. Çocuklar çevrelerindeki dünyanın gözlemcisi olmayı öğrenirler.

Montessori dil aktiviteleri, konuşulan dili, yazı dilini ve okumayı öğretmek için tasarlanmıştır. Dile dayalı etkinlikler sayesinde çocuklar kelime dağarcığını geliştirmeyi, kendi yazılı çalışmalarını oluşturmayı ve okumayı öğrenirler.

Matematik aktiviteleri, çocuğu ilk önce şekilleri sayma ve tanımlama gibi temel matematiksel kavramlara hazırlayan duyusal materyaller içerir. Matematik materyalleri, çocuklara çarpma, bölme ve cebir gibi soyut matematiksel fonksiyonlara giriş sunar.

Kozmik eğitim aktiviteleri, çocuğu somut materyaller ve deneyimler yoluyla coğrafya, bilim, tarih, sanat ve müziği deneyimlemeye yönlendirir. Montessori, kültürel faaliyetler aracılığıyla çocukları dünyalarındaki çeşitlilik ve farkındalık geliştirmeye teşvik eder.

Bütünsel Eğitim Yöntemi

Montessori’nin erken eğitime yaklaşımı çocuk merkezli ve öğretmen/ebeveyn rehberliğindedir. Rehberin rolü, öğrenme ortamını hazırlamak ve çocukları öğrenmelerinde gözlemlemek ve yönlendirmektir. Odak nokta çocukların öğrenmesi ve öğrenme isteğini öğrenmesidir. Montessori sınıflarında rehberin rolü %20 iken, öğrencinin rolü %80’dir, yani öğrenci odak noktadır. Montessori yöntemi bireye, başkalarına ve çevreye saygıya güçlü bir vurgu yapar.

Montessori eğitimi çocuklara, sınıfın/evin ötesine geçen bir eğitim deneyimi sunarak, çocukların sosyal, duygusal, ruhsal, zihinsel ve fiziksel olarak gelişimine olanak tanır. Bu şekilde Montessori eğitimi, çocukları sadece okula değil yaşam için de hazırlar.

 


Blog’a her gün eklenen yeni yazılar ve Montessori etkinlikleri için Abone bölümünden abone olmayı unutmayın. Yeni yazıları mailinizden takip edin…

Benzer İçerikler

Leave a Comment