Montessori Eğitimi ve Ruhsal Embriyo

by Montessori Felsefesi

Montessori kavramları arasında en çok dikkat çeken “ruhsal embriyo” 0-3 yaş arasını kapsamaktadır. Bu dönemdeki bebeği Maria Montessori ruhsal embriyo olarak tanımlar ve bebek kendi başına hareket edemez, ihtiyaçlarını karşılayamaz durumdadır. Fiziksel olarak kendi başına bir şeyler yapamayan bebek, içerisinde yer aldığı kişi gücü ile ruhsal dinamiğe sahiptir. Montessorinin temel ilkeleri arasında yer alan dönem boyunca her birey birbirinden farklıdır. Kendisine özgün ruhla doğan bebek, kendi kişiliğini özünde saklayarak sürekli olarak takip edilmesi gerekilen gelişim planına sahiptir.

1

Ruhsal Embriyo Nasıl Desteklenmelidir?

Montessori temel kavramlarının sağlıklı bir şekilde gerçekleşebilmesi, yalnızca sevgiyle ve saygı ile desteklenerek mümkün olacaktır. Gerek dış çevre gerek ebeveynler, ruhsal embriyo dönemine saygı göstererek, çocuk ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir ortam sunmalıdır. Asla baskı göstermeksizin, onun doğal ruhunu korumak gelişimini olumlu yönde etkileyecek adımlar arasında olduğu unutulmamalıdır. Bu süreç doğumdan itibaren 3 yıl boyunca devam edeceğinden yavaş yavaş bir keşifle çocuk etrafa adapte olur, kendini gelişerek sonunda kişiliğine ulaşır.

Bebeğin doğduğunda içerisinde ileride olacağı kişiye dair bir ruh taşıdığını biliyor muydunuz? Yetişkinlere düşen tek şey bu kişiliği rahatlıkta ortaya çıkarmasını sağlayacak ortam hazırlamaktır. Montessori eğitimi ruhsal embriyoyu destekleyecek çalışmaları ile uygun çevreyi hazırlar ve her daim gözlem içerisinde çocuğu gelişimi inceleyerek destekler.  Çevre ve yetişkin arasında olan ilişki böylelikle tamamlanmış olur.

5

Montessoriye Göre Ruh İnsan Çabasının Ürünüdür

Birey çevre ile yoğrularak, ortaya çıkardığı kişilikle bütünleşmeyi sağlayacaktır. Kısaca embriyo çocuğa, çocuk da insana dönüşür. Kişilik ise kendi öz çabalarıyla artık tam olarak biçimlenmiş olur. Montessori eğitiminde insan yaşadıkça kendi kişiliğini biçimlendirdiği savunulur. 0-3 yaş arasında kazanılan bu kişilik direk olarak ikinci evreyi yani 3-6 yaşı etkileyici özelliklere sahiptir. 3-6 yaş arası çocuk ruhsal embriyo döneminde emici zihniyle edinmiş olduğu imgeleri takip eder. Bu evrede en hızlı büyüme evresidir ve 0-3 yaşındaki izlenimlerinin katkısı da büyüktür. Bebek doğumdan 3 yaşına kadar geçen süreçte emici zihnin hakim olduğu unutulmamalıdır. 3-6 yaş arasında ise bilinçli emici zihin hakimdir. Çocuk bir şeyleri bilinçli olarak eline alma, cisimleri bilme ve diğer cisimlerle karşılaştırmasıyla, önceden düşündükleri planlı eyleme geçmiş olur.

6

Montessoride Çocuk Kendi Gelişimi İçin Çalışır

Günümüzde çocuklarına gerekli özgür ortamı sevgi ve saygı çerçevesinde sunan bireyler, daha mutlu ve her işini kendi yapan bilinçli, sağlam kişilikli evlatlara sahip olur. Onlara gerekli fırsatı sunan yetişkinler sayesinde ruhsal embriyosunda kişiliğini tamamlayan çocuk, diğer evrelerde de başarılı olacak sorunsuz şekilde çocukluğu tamamlayacaktır. Ruhsal embriyo bilincin arttığı dönemde tamamen ortadan kalkar. Dönem boyunca çocuk aktif biçimde kendini dışa vurmasa da ruhsal olarak içinde bulunduğu evrensel gücünde sayesinde oldukça canlıdır

Blog’a her gün eklenen yeni yazılar ve Montessori etkinlikleri için Abone bölümünden abone olmayı unutmayın. Yeni yazıları mailinizden takip edin…

Benzer İçerikler

Leave a Comment