Montessori Eğitiminin Temel Özellikleri

by Montessori Felsefesi

Montessori Eğitim Metodu, Doktor Maria Montessori’nin (1870-1952) çocukların doğumdan yetişkinliğe doğru ilerledikçe nasıl öğrendiğiyle ilgili bilimsel gözlemlerine dayanmaktadır. Montessori, çocukların çevrelerinden gelen bilgileri istekli bir şekilde aldıklarını ve bu ortamlar öğrenme için fırsatlar sağlarsa çocukların kolayca kendilerine öğretebileceklerini keşfetti. Montessori eğitiminin dikkate aldığı temel ilkeler vardır. Geçmişte ve günümüzde okullarında bu evrensel ilkeler doğrultusunda süreç ilerler.

Çocuğa Saygı

Her çocuğun kendine özgü gelişimsel ihtiyaçlarına ve ilgilerine saygı duyulur. Çocuklar yetenek düzeyine göre karşılaştırılmaz, bireyselliklerine göre değerlenir. Montessori eğitimi, öğrenme için birçok stil ve yolu benimser ve her çocuğun erken öğrenme yolculuğunun farklı olduğunu destekler.

Duyarlılık Evreleri

Çocuklar, belirli becerileri öğrenebildikleri zaman gelişiminde belirli aşamalardan geçerler. Montessori eğitiminde bunlara “duyarlılık evreleri” denir. Montessori öğrenme ortamı, çocuklara bu fırsat süreçlerinde öğrenmeyi en üst düzeye çıkarmak için tekrarlamayı ve problem çözmeyi teşvik eden uygulamalı öğrenme deneyimlerini destekler.

Emici Zihin

Yaşamın ilk altı yılı, bir çocuğun gelişiminde, kendilerini ve dünyalarını anlamalarını sağlamak için çok önemlidir. Montessori ortamı, bu süreçte aidiyet, güven, bağımsızlık ve özgüven geliştiren öğrenme deneyimleri sağlayarak çocukları destekler.

Öğretmenin Rolü

Çocuklar Montessori sınıfının merkezidir. Öğretmenin rolü, çocukların değişen ilgi alanlarına, gelişimsel gereksinimlerine ve duygularına dikkat ederek gözlemlemek ve rehberlik etmektir. Öğretmenler her çocuk için günlük dersler planlar.

Montessori Materyalleri

Montessori materyalleri, bir beceri veya konsepti içselleştirmek için tasarlanmış duyusal temelli öğrenme araçlarıdır. Materyaller uygulamalı öğrenmeyi, bağımsız problem çözmeyi ve analitik düşünmeyi teşvik eder. En önemli özelliği her Montessori materyalinin görsel bir hata kontrolü ile tasarlanmış olmasıdır.

Hazırlanmış Çevre

Montessori sınıfı, öğrenmeyi optimize etmek için tasarlanmış hazırlanmış bir ortamdır. Özellikleri arasında düşük açık raflar, Montessori materyallerinin ilerleme sırasına göre soldan sağa gösterilmesi, tanımlanmış müfredat alanları, çocuk mobilyaları, hareket özgürlüğü ve seçim özgürlüğü yer almaktadır.

Üç Saat Çalışma Döngüsü

Öğrenciler her gün üç saatlik bir çalışma döngüsüne katılır. Bu bireysel öğrenme dönemi, çocuklara çalışmalarını seçme ve kendi hızlarında ilerleme fırsatı sunar.

Beş Müfredat Alanı

Montessori Müfredatı beş temel öğrenme alanına ayrılmıştır: Pratik Yaşam, Duyusal, Matematik, Dil ve Kozmik. Her müfredat alanı hazırlanan ortamda özel bir alana sahiptir.

Normalleşme

Normalleşme, küçük çocukların uzun süre boyunca bir göreve odaklanmaya ve yoğunlaşmaya başladığı süreci tanımlar. Bu gelişme dönemi, iş sevgisi, konsantrasyon, öz disiplin, girişkenlik ile karakterizedir.

 

Yazı kaynağı

Görsel kaynak 

 

 


Blog’a her gün eklenen yeni yazılar ve Montessori etkinlikleri için Abone bölümünden abone olmayı unutmayın. Yeni yazıları mailinizden takip edin…

Benzer İçerikler

Leave a Comment