Montessori Etkinlikleri Çeşitleri

by Montessori Felsefesi

Montessori eğitiminde çocuklar için etkinlikler, belirli bir disiplin ve düzen içerisinde ilerler. Çocuklar bir aktivitede geliştikten ve aktiviteyi de diledikleri gibi geliştirdikten sonra bir üst aktiviteye çıkarlar.

Temelde Montessori etkinlikleri 5 ana başlıkta incelenir;

Günlük yaşam etkinlikleri; Çocuğun günlük yaşamını ebeveyn bağımsız şekilde sürdürebilmesi için yapacağız aktiviteleri içerir.

 • Kaşık kullanma
 • El yıkama
 • Ayakkabı bağlama
 • Fermuar, düğme, kemer gibi objelere sahip eşyaları kullanma
 • Sofra kurma
 • Oda toplama ve buna benzer aktiviteler bu başlıkta bulunur.

 

Duyusal etkinlikler; İnsan beyni yaşamının ilk yıllarında ne kadar çok duyusalla karşılaşırsa, beyni o kadar gelişmiş olur. Duyu organlarımız dünyayı algılamamızı sağlayan araçlardır. Duyusal etkinlikler çocuğun duyu organlarını geliştiren aktiviteleri içerir.

 • Renkli kartları eşleştirme
 • Koku şişelerinde koku ayrımı
 • Isı tüpleri sıralama
 • Ses silindirleri eşleştirme
 • Tat şişeleri ayrıştırma
 • Farklı dokularda objeleri tanıma gibi aktiviteler bu başlıkta incelenir.

 

Dil gelişim etkinlikleri; Maria Montessori dönemine kadar okumanın yazmadan önce geliştiğine inanılıyordu, Maria Montessori bu inancın aksine yazmanın daha önce geliştiğini keşfetti. Bu keşfe yönelik olarak da materyaller ve aktiviteler geliştirdi.

 • Kelime ve harf kartları
 • Hafıza oyunu
 • Harf küpleri
 • Eşleştirme oyunları
 • Hareketli harfler
 • Çizim ve boyama gibi aktiviteler dil gelişim etkinlikleri içerisindedir.

 

Matematik etkinlikleri; Matematik çalışmalar, soyut matematiksel kavramları somutlaştırarak çocukların matematiği daha kolay bir şekilde öğrenmesini ve matematiksel düşünceyi geliştirmesini sağlar.

 • Çubuklarla etkinlikler
 • Sayı pulları
 • Sayı ile obje eşleştirme
 • Seguin tablaları
 • Mekik kutusu
 • Boncuk, pul, ponponlarla kurgulanan oyunlar gibi aktiviteler bu kategori içerisinde yer alır.

 

Kozmik eğitim etkinlikleri; Maria Montessori çocuğun kendini gerçekleştirmesi içerisinde her bireyin dünya için fayda üretmesi, saygılı olması gerektiğine inanır. Dünyanın kendisi tüm materyallerden daha ilgi çekicidir. Bu nedenle tüm aktiviteler içerisinde dünya ve coğrafyaya dair dokunuşlar vardır.

 • Yapboz haritalar
 • Bitki yetiştirme
 • Hayvan besleme
 • Besin zinciri oyunu
 • Bitki kartları
 • Evimizden dünyaya sıralama oyunu gibi aktiviteler bu kategori içerisinde yer alır.

Benzer İçerikler

Leave a Comment