Montessori Etkinlikleri İzmir

by Montessori Felsefesi

Montessori etkinlikleri İzmir’de bilinçli ebeveynler tarafından çocuklarının gelişimi için tercih ediliyor. İzmir’de bulunan Montessori okulları, Montessori eğitimi ile çocuklara en doğru eğitimi vermeyi hedefliyor. Bu eğitimler sayesinde, henüz büyüme evresinde sorumluluk sahibi, bilinçli bireyler olmasını sağlayacak farkındalık temeli erken yaşta atılıyor.

Montessori anneleri çocuklarının sosyal bir ortamda buluşması için anne oyun grupları kurarak çocukları Montessori yaklaşımı altında eğlenceli bir eğitim farkındalığı yaratmaktadır. Bu sayede çocuklar, eğlenirken öğrenmeyi aynı zamanda sosyalleşmeyi de öğrenmektedirler. Montessori felsefesinin mimarı olan Maria Montessori, çocuk eğitimi hakkında birçok kitap yazmıştır. Bu kaynakların sağladığı rehberlik ile çocuklar için dünyayı, doğayı, hayvanları, tüm canlıları öğreten, öğrenirken düşündüren, çocukları merkeze alan bir eğitim modelidir.

Öğrenciyi merkeze alan eğitim modeli, çocukları genel değil birey bazlı değerlendirmek olarak düşünebiliriz. Bir sınıfta herkes aynı potansiyelde ve aynı öğrenim kapasitesinde olamayabilir. Burada eğitmenler çocukların durumunu inceleyerek, küçük bireylerin performansını gözeten bir eğitim modeli ortaya çıkartır. Dolayısıyla, çocuklarımız bu eğitim modeli ile öğrenim başarısını arttırıp, etkinliklerde faaliyet gösterebilen bir birey olacaktır. Bu sayede, gelecekteki hayatına, sağlam bir tuğla atılarak, özgüveni yüksek, girişken bir insan olmasının temelleri atılıp, gelişim gösterecektir.

Çocukların kişisel gelişimleri ile doğrudan bağlantılı olan Montessori etkinliklerine baktığımızda, öğrenimi eğlenceli hale getirmek hedeflenir. Matematik, Coğrafya, Hayat bilgisi hakkında eğitimleri, renkli görseller ve eğitici oyuncaklar kullanarak öğretebilir. Ayrıca, duyulara hitap eden içeriklerle sunulan etkinlikler, çocukların ilgisini yakalamak ve hafızalarında kalıcı olmak için oldukça önemlidir.