Okul Öncesi Etkinliklerinin Amaç ve Kazanımları

by Montessori Felsefesi

Okul öncesi etkinliklerin çocuğu okula ve hayata hazırladığı bir gerçek, fakat bu tanımda önemli bir eksik var. İnsan yaşamında ilk 6 yıl, gelişim açısından çok önemli. Bu dönemde çocuk doğuştan getirdiği merakın itkisiyle yaşama dair keşfe çıkar. Bu dönem insan beyninin en yoğun çalıştığı, hızlı bir şekilde yeni bağlantılar oluşturduğu yani “öğrendiği” dönemdir. Bu nedenle okul öncesi etkinliklerin amacını okula ve hayata hazırlık olarak tanımlamak yetersiz kalır. Bu etkinlikler insanın potansiyeline ulaşabilmesi için gereken becerileri kazandırır.

Merak En Önemli Motivasyon

Okul öncesi etkinlikler zihinsel, bedensel, sosyal, duygusal ve dil gelişimi birçok farklı becerinin geliştirilmesi amacını taşıyabilir. En iyi etkinlik, bir şey öğreten değil çocuğun bilgiyi keşfetmesini sağlayan etkinliktir. Keşif ise ancak merak ile yapılabilir. Bu yüzden, çocuğun merakını hiçbir zaman bastırmamak, onu merak etmeye teşvik etmek önemlidir. Merak eden çocuk ilgi duyar, ilgi duyan çocuk dener, inceler ve keşfeder. İnsanlığın gelişiminin temelinde de merak vardır. Birçok sanat eseri, birçok bilimsel buluş insanın merakının bir ürünüdür. Bu nedenle çocukların merakla keşif yapabildiği etkinlikler, gelişimleri için olumlu katkı yapar. Yaşama, çevreye ve insana dair merakını yetişkinliğe taşıyabilen çocuklar anlamlı bir yaşam sürebilir, insanlığa katkı yapabilirler.

 

Problem Çözme Becerisinden Mutluluğa

Okul öncesi etkinlikleri çocukların problem çözme becerilerini geliştirir. Problem çözme becerisi gelişen çocuklar, hangi konu ile ilgili olursa olsun bir problemle karşılaştıklarında onu çözmek için yollar arar ve sonunda başarılı olurlar. Çözülen her problem, daha sonra karşılaşılacak olan problemin de çözülebileceğine dair çocukta bir inanç oluşturur. Böylece çocukların kendine güveni yükselir ve problemler karşısında korkuya kapılmazlar. Gündelik basit sorunlar bile olsa, çocuk için bir problemi çözmüş olduğuna dair başarı hissi mutluluğu beraberinde getirir. Problem çözme becerileri gelişmiş bir çocuk, kendi öz bakım sorumluluklarını da kolaylıkla yerine getirebilir.

 

Kendi Kendine Öğrenme ve Yaratıcılık

Okul öncesi etkinlikleri, çocukların kendi kendine keşif yaparak öğrenmesini teşvik eder. Farklı değişkenler arasındaki bağlantıları keşfeden çocuk, neden sonuç ilişkileri kurmayı da kendiliğinden öğrenir. Birbiriyle ilgisiz gibi görünen şeyler arasında bağlantı keşfedebilmek, yaratıcılığın gerektirdiği en temel becerilerden biridir. Bu nedenle doğru okul öncesi etkinlikleri çocuktaki yaratıcı potansiyelin de ortaya çıkmasını sağlar.

 

Bedensel Kazanımlar

Çocuk etkinlikle haşır neşir olurken, beden ve zihin tamamen uyumlu hale gelir. Etkinliklerin gerektirdiği fiziksel hareketler, el göz koordinasyonu ve ince motor becerilerini geliştirir. Etkinlikler sırasında eller, duyu organları ile bir uyum içindedir. Çocuk ellerini kullanarak çevresini değiştirebildiğini fark eder. Aynı zamanda fiziksel olarak aktif olan çocuklarda, obezite ve depresyon gibi sorunlara çok daha az rastlanır.

 

Okul öncesi etkinlikler, Montessori’nin deyimiyle çocuğun içindeki öğretmeni ortaya çıkarır. Çocuğun yetişkin nedenselliğinden uzak bir şekilde, çevresini ve kendisini keşfetmesi, gelişimin ilk yıllarında çocuğun potansiyelini açığa çıkarmasını sağlar. Tüm bu becerilerin okul olgunluğuna da katkısı büyüktür. Doğru etkinliklerle haşır neşir olan çocuklar, gelecekte sağlıklı ve mutlu birer birey olmaya adaydır.


Blog’a her gün eklenen yeni yazılar ve Montessori etkinlikleri için abone olmayı unutmayın. Yeni yazıları mailinizden takip edin…

Benzer İçerikler

Leave a Comment