Yaş Etkinlikleri

Çocuklar belirli dönemlerde farklı konulara hassasiyet gösterirler ve bu konulardaki öğrenme kapasiteleri maksimum olur. 0-6 yaş arası dönemi bu evrelere göre küçük parçalara ayırmak, çocuğun gelişimi için önemlidir.

Yaş Etkinlikleri

Montessori’ye göre çocuğun doğumdan itibaren hassasiyet gösterdiği belirli dönemlere duyarlılık dönemleri ya da duyarlılık evreleri denir. Bu dönemlerde çocukların hassasiyet gösterdiği konudaki öğrenme kapasiteleri maksimum düzeyde gerçekleşir. Montessori tüm bu evreleri konu ve yaş aralığına göre ayırmıştır. Ancak bununla birlikte Montessori her çocuğun farklı olduğunu, ilgi alanlarının ve yeteneklerinin ayrıştığını ve eğitimin çocuğa göre özelleştirmesi gerektiğini de savunur. Genel olarak verilen bu evrelerdeki ayrıştırmalar, çocuğa göre değişir ve ebeveynlerin ya da rehberlerin bu dönemleri iyi tespit etmeleri önemlidir.

Duyarlılık evresi çocukta öğrenmeye yönelik güçlü bir içgüdüdür. Geçicidir ve belirli bir yeteneğin elde edilmesi ile sınırlandırılmıştır. Bu yetenek elde edilse de edilmese de evre bittiği durumda duyarlılık da kaybolmaktadır. Her duyarlı aşama, çocukları konuları ve çevrelerindeki ilişkileri araştırmaya motive eden içgüdünün özel bir çeşididir.

Montessori’ye göre, duyarlılık dönemindeki çocuklar bilgileri doğrudan zihinleriyle değil duyuları aracılığıyla kazanırlar. Bu nedenle bu dönemdeki çocuğa doğrudan anlatım yoluyla değil, materyaller aracılığıyla bilgiler verilmelidir. Montessori etkinlikleri de bu aşamada büyük öneme sahiptir. Çocuğun gelişimi ölçüsünde hazırlanan etkinlikler ile o konudaki yeteneği ve kapasitesi maksimumda gerçekleştirilebilir.